Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybevétele értékelési szempontrendszerbe bevont szakember kapcsán

2016. május 18.
Minden szakembert lehet-e vajon "kapacitást nyújtó" szervezettel igazolni?

Jó ideje élő szabály már a Kbt.-ben, miszerint egyrészről az alkalmassági minimumkövetelmények mindig az ajánlattevőre vannak előírva, főszabály szerint neki kell ezeknek megfelelni. Az már egy plusz elem, egy addicionális lehetőség az ajánlattevők számára, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet "kapacitására" támaszkodva is megfelelhetnek, azaz igénybe vehetnek egyéb gazdasági szereplőket az alkalmasság igazolása érdekében.

 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése:

"Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül." 

Az is egy régóta élő szabály a Kbt.-ben, miszerint - legalábbis 2015. november 1-et megelőzően - a törvény élesen elhatárolta egymástól az alkalmassági követelményeket és az értékelési szempontokat, a kettő között egyáltalán nem volt átjárhatóság. Nem fordulhatott elő tehát korábban az az eset (legalábbis jogszerűen), hogy az Ajánlatkérő egy olyan paramétert értékelési részszempontként írhatott volna elő, amely egyébként a kapcsolódó Korm. rendelet nyomán az alkalmasság körébe tartozik, ott vizsgálható.

Ezt a főszabályt egyébiránt a hatályos Kbt. is rögzíti a 76. § (6) bekezdés d) pontjában, azonban 2015. november 1. óta ez a főszabály kicsit "felhígult", ugyanis a szakemberek végzettsége, gyakorlata az új Kbt. értelmében már igenis lehet értékelési részszempont, sőt azt is választhatja az Ajánlatkérő, hogy egyszerre ír elő ezzel kapcsolatosan alkalmassági minimumkövetelményt és értékelési részszempontot.

A Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja:

"d) az értékelési szempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága. A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak értékelése esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást (alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket."

A Kbt. 73. § (3) bekezdés fentiekben hivatkozott b) pontja:

"(3) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az alábbiakra: 
..... 
b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. "

Pl.: alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező, minimum 3 éves szoftverfejlesztési gyakorlattal rendelkező szakemberrel (idáig tart az alkalmassági minimumkövetelmény) ÉS EGYÚTTAL pontozza az illető szakember 3 év feletti gyakorlati éveinek számát (ez pedig már az értékelési részszempont)

Fentiekből adódik a kérdés:

amennyiben egy ajánlattevő a fenti példához szeretne bemutatni egy szakembert, vajon ehhez igénybe vehet-e alkalmasság igazolásában részt vevő (más néven: kapacitást nyújtó) szervezetet vagy sem?

Kezdjük a levezetést a fent leírtakból adódó következtetésekkel:
 
- kapacitást nyújtó szervezetet alapvetően az alkalmasság igazolásához lehet igénybe venni (lásd Kbt. 65. § (7) bekezdése: "az előírt alkalmassági követelményeknek...más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek")

- a szakemberek esetén van lehetőség arra, hogy ajánlatkérő úgy fogalmazzon meg elvárásokat, hogy a követelmények egy része az alkalmasság körében kerüljön előírásra és ezzel együtt, ezen FELÜLI paramétereket pedig az értékelés részeként vegyen figyelembe az ajánlatkérő
 
Fentiek nyomán kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, ezen követelmény mértékéig lehet igénybe venni, azonban amennyiben pl. ugyanazon szakemberre vonatkozóan ír elő az ajánlatkérő értékelési részszempontot is, úgy ez a szakember (amelyet a kapacitást nyújtó szervezet biztosít) álláspontom szerint figyelembe vehető az értékelés körében is.
 
Nincs azonban kizárva az az eset sem, amikor az ajánlatkérő kizárólag az értékelési szempontrendszer részeként ír elő egy, szakemberekkel összefüggő paramétert. Ezesetben (mivel ehhez nem kapcsolódik egyáltalán alkalmassági követelmény) álláspontom szerint nem lehet bevonni kapacitást nyújtó szervezetet.

 

Szerző: Támis Norbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Változás: új felületen zajlik januártól az elektronikus ügyintézés

Változás: új felületen zajlik januártól az elektronikus ügyintézés

2021. december 07.

Várhatóan 2022. január 1-jével kivezetésre kerülnek az „ÁNYK-űrlapok”

bővebben
Online szakmai workshop a Kbt. módosításokról - PÓTALKALOM!

Online szakmai workshop a Kbt. módosításokról - PÓTALKALOM!

2021. január 18.

MÉG EGY IDŐPONT! A nagy érdeklődésre tekintettel: átfogó online workshop a Target Consulting szervezésében a 2021. évi új közbeszerzési szabályokról!

bővebben
Online szakmai workshop a 2021. évi közbeszerzési szabályokról

Online szakmai workshop a 2021. évi közbeszerzési szabályokról

2020. november 29.

A nagy érdeklődésre tekintettel: átfogó online workshop a Target Consulting szervezésében a 2021. évi új közbeszerzési szabályokról!

bővebben
Megszűnik a 320-as Korm. rendelet szerinti központi ellenőrzés!

Megszűnik a 320-as Korm. rendelet szerinti központi ellenőrzés!

2020. október 30.

A rendelet 2021. január 1-től hatályát veszti, de már október 30-tól nem kezdeményezhetők új ellenőrzések.

bővebben