Elektronikus aláírás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) árnyékában

2018. január 22.
Címkék: kommunikáció, EKR
Immár felesleges lesz avagy jó, ha megtartjuk...?

Elektronikus aláírás az EKR árnyékában

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatályba lépésével joggal merülhet fel a kérdés: 2018. április 15-ét követően elfelejthető-e az elektronikus aláírás alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban?

Első olvasatra a Rendelet alábbi szabályai valóban erre engednek következtetni.

A Rendelet 10. § (1) bekezdése szerint ugyanis – a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatok kivételével – az ajánlatkérő nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.

A Rendelet 10. § (3) bekezdése pedig lehetőséget ad arra, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható:

  1. a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként

vagy

  1. olyan formában is, ahol a papír alapon megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha e rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik.

A fent hivatkozott szabályok következtében az elektronikus aláírás alkalmazása mind a közbeszerzési eljárásban résztvevő gazdasági szereplők oldaláról nézve, mind pedig az ajánlatkérők mellőzhetőnek tűnik.

Az elektronikus aláíró tanúsítvány beszerzésére/megújítására vonatkozó döntés meghozatala előtt nem árt viszont figyelemmel lenni az új szabályozás speciális rendelkezéseire.

Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha az EKR valamilyen okból kifolyólag nem működik?

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének e) és f) pontjai alapján az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha:

e) az EKR üzemeltetője által – a honlapján – közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást;

vagy

f) az EKR több napon keresztül fennálló üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt nem lenne megvalósítható.

 

A fenti esetekben amennyiben az ajánlatkérő felhívásának, illetve valamely eljárási cselekményre való felszólításának, vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplő valamely nyilatkozatának (pl. kiegészítő tájékoztatás-kérés, előzetes vitarendezés) elektronikus úton (e-mail üzenet útján) történő megküldését választja (nyilvánvalóan az EKR rendelet által lehetővé tett esetben, de ide tartozik a fentiek alapján akár egy üzemzavar vagy üzemszünet is), az elektronikus úton történő nyilatkozattételre vonatkozóan a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 41. § (2) c) pontja alapján a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti szabály lép életbe, és szükség lesz (legalább fokozott biztonságú) elektronikus aláírás alkalmazására. 

A közbeszerzésekben érdekelt gazdasági szereplőknek ezen túlmenően érdemes figyelembe venniük azt a körülményt is, hogy a Kbt. 41. §-ának fent hivatkozott bekezdései alapján azokban az esetekben, amikor a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően[1] nem rendelkezik, az ajánlatkérő az elektronikus aláírás alkalmazását köteles lesz elfogadni.

 

Szerző:

dr. Mester András közbeszerzési szakértő (Target Consulting)


[1] Pl. a Rendelet 10. §-ának űrlapok kitöltésre vonatkozó szabályaiban a Kbt. Kbt. 41. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkezik, és nem fogadja el az űrlap kitöltése helyett az elektronikus aláírással ellátott dokumentumot.)

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Változás: új felületen zajlik januártól az elektronikus ügyintézés

Változás: új felületen zajlik januártól az elektronikus ügyintézés

2021. december 07.

Várhatóan 2022. január 1-jével kivezetésre kerülnek az „ÁNYK-űrlapok”

bővebben
Online szakmai workshop a Kbt. módosításokról - PÓTALKALOM!

Online szakmai workshop a Kbt. módosításokról - PÓTALKALOM!

2021. január 18.

MÉG EGY IDŐPONT! A nagy érdeklődésre tekintettel: átfogó online workshop a Target Consulting szervezésében a 2021. évi új közbeszerzési szabályokról!

bővebben
Online szakmai workshop a 2021. évi közbeszerzési szabályokról

Online szakmai workshop a 2021. évi közbeszerzési szabályokról

2020. november 29.

A nagy érdeklődésre tekintettel: átfogó online workshop a Target Consulting szervezésében a 2021. évi új közbeszerzési szabályokról!

bővebben
Megszűnik a 320-as Korm. rendelet szerinti központi ellenőrzés!

Megszűnik a 320-as Korm. rendelet szerinti központi ellenőrzés!

2020. október 30.

A rendelet 2021. január 1-től hatályát veszti, de már október 30-tól nem kezdeményezhetők új ellenőrzések.

bővebben