Elektronikus aláírás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) árnyékában

2018. január 22.
Címkék: kommunikáció, EKR

Immár felesleges lesz avagy jó, ha megtartjuk...?

Elektronikus aláírás az EKR árnyékában

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatályba lépésével joggal merülhet fel a kérdés: 2018. április 15-ét követően elfelejthető-e az elektronikus aláírás alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban?

Első olvasatra a Rendelet alábbi szabályai valóban erre engednek következtetni.

A Rendelet 10. § (1) bekezdése szerint ugyanis – a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatok kivételével – az ajánlatkérő nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.

A Rendelet 10. § (3) bekezdése pedig lehetőséget ad arra, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható:

  1. a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként

vagy

  1. olyan formában is, ahol a papír alapon megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha e rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik.

A fent hivatkozott szabályok következtében az elektronikus aláírás alkalmazása mind a közbeszerzési eljárásban résztvevő gazdasági szereplők oldaláról nézve, mind pedig az ajánlatkérők mellőzhetőnek tűnik.

Az elektronikus aláíró tanúsítvány beszerzésére/megújítására vonatkozó döntés meghozatala előtt nem árt viszont figyelemmel lenni az új szabályozás speciális rendelkezéseire.

Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha az EKR valamilyen okból kifolyólag nem működik?

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének e) és f) pontjai alapján az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha:

e) az EKR üzemeltetője által – a honlapján – közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást;

vagy

f) az EKR több napon keresztül fennálló üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt nem lenne megvalósítható.

 

A fenti esetekben amennyiben az ajánlatkérő felhívásának, illetve valamely eljárási cselekményre való felszólításának, vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplő valamely nyilatkozatának (pl. kiegészítő tájékoztatás-kérés, előzetes vitarendezés) elektronikus úton (e-mail üzenet útján) történő megküldését választja (nyilvánvalóan az EKR rendelet által lehetővé tett esetben, de ide tartozik a fentiek alapján akár egy üzemzavar vagy üzemszünet is), az elektronikus úton történő nyilatkozattételre vonatkozóan a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 41. § (2) c) pontja alapján a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti szabály lép életbe, és szükség lesz (legalább fokozott biztonságú) elektronikus aláírás alkalmazására. 

A közbeszerzésekben érdekelt gazdasági szereplőknek ezen túlmenően érdemes figyelembe venniük azt a körülményt is, hogy a Kbt. 41. §-ának fent hivatkozott bekezdései alapján azokban az esetekben, amikor a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően[1] nem rendelkezik, az ajánlatkérő az elektronikus aláírás alkalmazását köteles lesz elfogadni.

 

Szerző:

dr. Mester András közbeszerzési szakértő (Target Consulting)


[1] Pl. a Rendelet 10. §-ának űrlapok kitöltésre vonatkozó szabályaiban a Kbt. Kbt. 41. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkezik, és nem fogadja el az űrlap kitöltése helyett az elektronikus aláírással ellátott dokumentumot.)

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Növekvő verseny és százszázalékos átláthatóság

Növekvő verseny és százszázalékos átláthatóság

2018. január 25.

Növekvő verseny és százszázalékos átláthatóság a magyar közbeszerzési piacon

bővebben
Változtak az uniós közbeszerzési értékhatárok

Változtak az uniós közbeszerzési értékhatárok

2018. január 15.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke közzétette tájékoztatóját a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

bővebben