Kell-e idén készíteni éves statisztikai összegezést a 2018-as évről?

2019. április 25.
Közeledik a május 31-es határidő, amely minden Ajánlatkérő számára eddig az előző évi közbeszerzéseiről készítendő éves statisztikai összegezés közzétételének határidejeként volt ismert. Az idei évben elbizonytalanodtak az ajánlatkérők, hogy egy április 1-es törvénymódosítás nyomán még mindig el kell-e készíteniük ezt a statisztikát - tekintve, hogy a jogszabály 2019. április 1-től ennek készítését eltörölte, azonban lehet, hogy ennek ellenére mégis szükséges…

 

 

 

 

A közbeszerzési törvény az elmúlt hónapokban több alkalommal is módosult, ezen változások a 2018. november 28-án a Magyar Közlönyben megjelent 2018. évi LXXXIII. törvényben találhatók meg tételesen, amely jogszabály megadja egyúttal az egyes módosítások hatályba lépésének időpontját is.

A jogszabály kimondja egyúttal az alábbiakat is:

"A Kbt. 197. §-a a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód3. tv.) által megállapított rendelkezéseit – a (11)–(13) bekezdésben foglaltak kivételével – a Mód3. tv. hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra, valamint a Mód3. tv. hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni."

Fentiekben tehát rögzítésre került, hogy minden módosítás csak az adott módosítás hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre alkalmazandó.

Mindennek nagy jelentősége van az éves statisztikai összegezés elkészítésének kötelezettsége szempontjából, ugyanis a közbeszerzési ajánlatkérők széles körben üdvözölték azon, 2019. április 1-jétől hatályos Kbt. módosítást, amely a Kbt. 43. §-ának változtatása révén kvázi eltörölte az éves statisztikai összegezés készítésének kötelezettségét.

Ennek kapcsán egyre gyakrabban felmerül az a jogszabály-értelmezési kérdés, miszerint az éves statisztikai összegezést (amelyet eredendően mindig a tárgyévet követő év május 31-ig kellett az ajánlatkérőnek elkészítenie) a 2019. április 1-jétől hatályos Kbt. tükrében az idei évben május 31-ig el kell-e készíteni a 2018-as év vonatkozásában.

Álláspontunk szerint a fent idézett, hatálybalépést és az új rendelkezések alkalmazását érintő szabályok nyomán a 2018-as évről az ajánlatkérőknek még el kell készíteniük a statisztikai összegezésüket, mivel ez alól csak a 2019. április 1. után megkezdett beszerzések esetén mentesülnek, köszönhetően az új szabályoknak.

Véleményünket látszik alátámasztani a 2018 novemberi Kbt. módosítás általános indokolása is, amely az alábbiakat rögzíti:

“A Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázis funkcióit az EKR-ben lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó adatközzétételi kötelezettségek körében átveszi az EKR és a CoRe. A nyilvánosság biztosítása érdekében tehát a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)-c) pontjai és 43. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti adatokat az EKR-ben, illetve a CoRe-ban szükséges közzétenni. A 2018. április 15-ét megelőzően, az EKR-en kívül indult közbeszerzési eljárások nyilvános adatai a Közbeszerzési Adatbázisban továbbra is elérhetőek maradnak, azonban a Kbt. 43. § (1) bekezdés g) pontja szerinti éves statisztikai összegzést az EKR-ből kinyerhető statisztikai adatok a továbbiakban szükségtelenné teszik."”

Tekintettel arra, hogy az EKR alkalmazása csak 2018. április 15-től kötelező, így a 2018. január 1. és 2018. április 14. között induló közbeszerzési eljárások vonatkozásában az EKR még nem tartalmaz statisztikai adatokat, ennélfogva ezen időszak kapcsán a Hatóság nem rendelkezik elektronikus rendszerből kinyerhető statisztikai adatokkal, vagyis ezen időszak vonatkozásában az éves statisztikai összegezés “eltörlésének” háttérfeltételei még bizonyosan nem álltak fenn.

 

Összegezve: magunk részéről azt javasoljuk az ajánlatkérők részére, hogy a fentiek nyomán a 2018-as évről még készítsék el az éves statisztikai összegezést a 2019. május 31-es határidőig. 

 

Szerző:

Támis Norbert

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Target Consulting Tanácsadó Iroda - ügyvezető

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Megjelent a Közlönyben a Kbt. módosítás!

Megjelent a Közlönyben a Kbt. módosítás!

2019. december 19.

A Magyar Közlöny 208. számában (2019. december 18.) megjelent a 2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról.

bővebben
7 hatósági útmutató aktualizálásáról döntöttek

7 hatósági útmutató aktualizálásáról döntöttek

2019. november 27.

7 útmutató aktualizálásáról döntött 2019. november 20-án a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács.

bővebben
Elérhetők a 2020-as közbeszerzési értékhatárok

Elérhetők a 2020-as közbeszerzési értékhatárok

2019. november 14.

Mind a Ft-ban, mind az EUR-ban meghatározott értékek módosulni fognak!

bővebben
Érdemben fog változni a közbeszerzési törvény!

Érdemben fog változni a közbeszerzési törvény!

2019. november 13.

2019. november 12-én éjszaka benyújtásra került a Kbt. módosítására irányuló, T/8039. számú törvényjavaslat, amely számos változást hoz majd.

bővebben