Nem tud határidőben válaszolni az Ajánlatkérő a kérdésekre? Mindenképpen kötelező a hirdetmény feladása...

2016. április 23.
Szemben a korábbi törvény gyakorlatával, már nem lehet egyszerű tájékoztatás formájában módosítani ilyenkor az ajánlattételi határidőt...

A 2015. november 1-jétől hatályos új Kbt. alapvetően megváltoztatta a korábbi törvényi szabályozást arra az esetre, amennyiben az Ajánlatkérő a hozzá beérkezett kérdésekre nem tudja megadni a törvényi határidőben a választ.

A szabályozás annyiban változatlan maradt, hogy amennyiben az Ajánlatkérő nem tudja megadni a törvényi határidőben a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a válaszait, úgy módosítania kell az ajánlattételi határidőt. 

Ami változott, az ennek a módja:

A korábbi Kbt. alapján ebben az esetben (amennyiben a dokumentáció átvétele feltétele volt az ajánlattételnek) elegendő volt az érdeklődő gazdasági szereplők közvetlen tájékoztatása az ajánlattételi határidő elhalasztásáról, módosításáról. 

Az új Kbt. megszüntette ezt a lehetőséget, azaz - hirdetménnyel induló eljárások esetén - minden esetben kötelezővé teszi a hirdetmény feladását az ajánlattételi (részvételi) határidő módosításáról, ezzel együtt pedig továbbra is él az a szabályozás miszerint a felhívást módosító hirdetménynek meg kell jelennie az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt.

Ez a két rendelkezés együtt meglehetősen nehezen lesz alkalmazható.

A valóságban ugyanis általában a válaszadási határidő utolsó napján szokott kiderülni, hogy az ajánlatkérő (adott esetben terveivel ellentétben) mégsem tudja kiküldeni a beérkezett kérdésekre a válaszait, mert pl. valamelyik szakértő nem készült el a válaszokkal, vagy azok összeállítása a tervezettnél hosszabb ideig tart.

Mi a teendő ebben az esetben?

A Kbt. alapján az Ajánlatkérő ezesetben köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt (ami ugyebár a felhívás módosítását jelenti)

Azt is előírja a törvény, hogy a felhívás módosításáról hirdetményt kell feladni, amelynek meg kell jelennie az eredeti ajánlattételi (részvételi) határidő lejárta előtt.

Számoljunk egyet közösségi nyílt eljárásnál!

Az ajánlattételi határidő: 2016. április 27. 10.00 óra, ebből adódóan Ajánlatkérőnek 2016. április 21-ig (csütörtök) bezárólag kell megküldenie válaszait a beérkezett kérdésekre.

Ajánlatkérő 2016. április 21-én csütörtökön reggel még úgy készül, hogy képes lesz kiküldeni válaszait, de aztán a nap végére kiderül, hogy ez mégsem fog összejönni. Fentiek alapján gyorsan összeállít egy módosító hirdetményt és fel is adja a Közbeszerzési Hatóság felé, az EU Hivatalos Lapjában történő közzétételre.

Nézzük a megjelenéshez szükséges jogszabályi határidőket:

  • a Hatóságnak van 2 munkanapja a hirdetmény ellenőrzésére (ezzel inkább ne is számoljunk, tételezzük fel, hogy tökéletes hirdetményt adtunk fel, az ellenőrzési díjat is befizettük, azaz nincsen hiánypótlás)
  • a Hatóságnak 2 munkanapon belül kell továbbítania az EU Hivatalos Lapja (TED) felé a hirdetményünket (2016. április 25. hétfőig)
  • az EU Hivatalos Lapjának 5 naptári napja van a hirdetmény megjelentetésére (2016. április 30-ig)

Jól látszik, hogy ha minden, a folyamatban érintett szervezet kihasználja a rá irányadó jogszabályi határidőket, a hirdetményünk nem fog megjelenni 2016. április 27-én 10.00 óráig. Azaz jogsértő állapot áll elő...

Még tovább színezi a képet az, hogy a Kbt. értelmében a módosítás "érvényességéhez" szükség lenne az eredeti beadási határidő előtt megjelent hirdetményre. Kérdés, hogy ha nincsen ilyen hirdetményünk, akkor "érvényes"-e a módosítás? Egyáltalán: honnan fognak ezesetben tudni erről az ajánlattevők?

A Kbt. ugyan előírja, hogy a módosító hirdetménnyel egyidejűleg tájékoztatni kell az érdeklődő gazdasági szereplőket, de csak magának a módosításnak a tényéről, nem pedig a konkrét beltartalmáról, hiszen a jogalkotói logika nyilvánvalóan arra irányul, hogy az érdeklődők a tájékoztatásunk nyomán majd úgyis megkeresik a módosító hirdetményt és abból értesülni fognak a módosítás tartalmáról.

Igen ám, de ha ez a hirdetmény nem jelenik meg az eredeti beadási határidő előtt?

Erre a fentiek alapján elég nagy esély van... 

A későbbi vitás helyzetek, problémák elkerülése érdekében egyértelműen azt javasoljuk, hogy a módosítás tényéről szóló tájékoztatásban az Ajánlatkérő mindenképp adja meg az új ajánlattételi / részvételi határidőt is (természetesen ugyanazt az időpontot, mint amit a hirdetményben is szerepeltet), és egyúttal jelezze a gazdasági szereplők részére, hogy ez a határidőt tekinti irányadónak abban az esetben is, ha esetleg a módosításról szóló hirdetmény valamely oknál fogva nem jelenne meg az eredeti ajánlattételi / részvételi határidő előtt.

Kétségtelen tény, hogy a fenti javaslat némiképp "túlterjeszkedik" a Kbt. által rögzített szabályokon (ami egy kógens jogszabály esetén hordozhat kockázatokat magában), de álláspontunk szerint Ajánlatkérő ezen intézkedéssel nem sérti meg a törvényi alapelveket, és nem utolsósorban egyértelműen szabályozza a gazdasági szereplők részére, hogy milyen beadási határidővel kalkuláljanak, megelőzve ezzel későbbi vitás helyzeteket.

 

Szerző: Támis Norbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Fontos változások a központosított közbeszerzésekben!

Fontos változások a központosított közbeszerzésekben!

2020. május 04.

Május 1-től hatályos az a Korm.rendelet módosítás, amely a központosított közbeszerzések körébe vont számos új termékkört!

bővebben
8 hónappal meghosszabbodik a FAKSZ jogosultság - itt a Korm. rendelet!

8 hónappal meghosszabbodik a FAKSZ jogosultság - itt a Korm. rendelet!

2020. április 20.

A Magyar Közlöny 79. számában (2020. április 17.) megjelent a 133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a FAKSZ rendelet módosításáról

bővebben
Felnőttképzések a veszélyhelyzet idején - megjelent a kormányrendelet!

Felnőttképzések a veszélyhelyzet idején - megjelent a kormányrendelet!

2020. március 27.

A Magyar Közlöny 20/55.számában megjelent 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, amely rendezi a felnőttképzések szabályait a jelenlegi veszélyhelyzetben

bővebben
Közbeszerzések a koronavírus elleni védelem érdekében

Közbeszerzések a koronavírus elleni védelem érdekében

2020. március 26.

5 db hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyomán szerződött különféle védőeszközökre, fertőtlenítőszerekre a Semmelweis Egyetem.

bővebben